Przypominamy, że od 31 stycznia pracujemy według zmienionego planu lekcji. Plan na naszej stronie został zaktualizowany. Proszę zapoznać się ze zmianami.