Gdy masz problemy z nauką, gdy Twoje stosunki z rodzicami nie układają się, gdy czujesz się w jakikolwiek sposób zagrożony, to trafiłeś na właściwą stronę.

Wystarczy kliknąć niżej w na imię i nazwisko którejś z pań pedagog, by program automatycznie przeniósł Cię w „pocztę zaufania” – miejsce, z którego możesz wysłać poufny list do wybranej pani. Potraktuj ten list jak telefon zaufania. Dyskrecja zapewniona!

Ważne:
Gdy jesteś świadkiem lub wiesz, że Twój Kolega/Koleżanka jest zagrożony(a), ktoś czuje się poniżany, zastraszany – nie stój bezczynnie. Uczniowie ze szkół, w których zdarzyło się nieszczęście do końca liczyli, że zareaguje „ktoś inny” – do dziś mają wyrzuty sumienia i pewnie będą je mieć do końca życia.

Nie stój z boku – reaguj!

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych i innych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach

1. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych i innych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach – pobierz

2. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach sprawiającym trudności wychowawcze – pobierz

3. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach z telefonu komórkowego oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych – pobierz

4. Procedura postępowania w przypadku negatywnego zachowania uczniów na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach – pobierz

5. Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach – pobierz
6. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia względem siebie lub innych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach – pobierz

7. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających – pobierz

8. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach podejrzewa, że uczeń jest w posiadaniu substancji przypominającej narkotyk – pobierz

9. Procedura postępowania wobec ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach – sprawy czynu karalnego lub przestępstwa – pobierz

10. Procedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach –  pobierz

11. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń uskarża się na złe samopoczucie w czasie pobytu na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach – pobierz

12. Procedura kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach – pobierz

13. Procedura postępowania w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach – pobierz