Zbliża się 7 lutego

Przypominamy absolwentom, którzy po raz kolejny chcą przystąpić do egzaminu maturalnego, o obowiązku dokonania wpłat za egzamin. Termin upływa 7 lutego. Zasady odpłatności można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie lub z naszej strony z zakładki:  dla uczniów/informator maturalny/informacja o opłatach 2016

Srebrna Tarcza w Rankingu Perspektyw dla Miarki!!!

Z radością informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce w rankingu Perspektyw 2016 r. W województwie śląskim awansowaliśmy na 27 miejsce (w zeszłym roku 32, w 2014 r. – 49), uzyskując Srebrną Tarczę. Przesunęliśmy się też w rankingu ogólnopolskim o 73 pozycje…

Ewaluacja zewnętrzna gimnazjum – ważne informacje

Od 12 do 19 stycznia 2016 roku w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach odbywa się ewaluacja zewnętrzna. Ewaluacja całościowa jest formą nadzoru pedagogicznego pozwalającą tworzyć raporty na temat działalności szkół w całej Polsce, które publikowane są potem na stronie www.npseo.pl i tworzą obraz szkolnictwa w kraju. Ewaluację w Gimnazjum…

Zajęcia w okresie przerwy świątecznej – informacja dla Rodziców i Opiekunów

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informujemy wszystkich Rodziców i Opiekunów o możliwości zorganizowania przez szkołę w okresie przerwy świątecznej opieki nad dziećmi. Zgłoszenia należy składać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do wtorku 22 grudnia 2015 r. do godz. 10.00. Numery telefonów – 32-43-42-933, 512-891-837.

Trwają zapisy na wymianę

Zapraszamy chętnych uczniów klas pierwszych i drugich liceum oraz gimnazjalistów do udziału w projekcie polsko-niemieckiej wymiany uczniów z gimnazjum w Ebern (Bawaria). Jeżeli potrafisz komunikować się w języku angielskim lub niemieckim, jesteś otwarty, chcesz nawiązać przyjaźnie i poznać piękne miejsca w południowych Niemczech – zapraszamy na wymianę! Warunkiem uczestnictwa jest zapewnienie partnerce/partnerowi zakwaterowania i gościny…