Matura 2024

 

  • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

20230817 E8 EM Komunikat o harmonogramie 2024 FIN.pdf (cke.gov.pl)

 

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

20230817-EM-2024-Informacja-FIN-p2.pdf (oke.jaworzno.pl)

 

  • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

20230817 Adres ZIU 2023.pdf (cke.gov.pl)

 

  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.

20230817-EM_24-Komunikat-o-dostosowaniach-FIN-p1.pdf (oke.jaworzno.pl)

 

  • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.

20230817-E8_EM_24-Komunikat-o-przyborach-FIN.pdf (oke.jaworzno.pl)

 

  • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 r.

20230817-EM_24-Komunikat-o-egzaminie-z-informatyki-FIN.pdf (oke.jaworzno.pl)

 

  • Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r. – CKE

 

  • Pozostałe informacje o egzaminie maturalnym w formule 2023.

Egzamin maturalny w Formule 2023 – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (oke.jaworzno.pl)