„Bezpieczny w Europie” – sprawozdanie

 Projekt edukacyjny „Bezpieczny w Europie”promujący naukę języków obcych  w ZSO w Żorach skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu żorskiego. Uczestnicząc w zajęciach dzieci poznały elementarne podstawy udzielania pierwszej pomocy równocześnie wzbogacając  słownictwo w języku hiszpańskim i niemieckim. Warsztaty trwały 90 minut.

Uczestnicy warsztatów otrzymali imienny dyplom uczestnictwa w zajęciach , słodki upominek i gadżet odblaskowy.

Zarówno uczniom jak i opiekunom bardzo podobały się zajęcia i były one  opisywane na stronach szkół;  zamieszczony został także artykuł wraz ze zdjęciami na stronie żorskiej o ciekawym   przedsięwzięciu w naszej  szkole. Otwarcie szkoły na zewnątrz i zaproszenie uczniów szkół podstawowych do udziału w zajęciach miały na celu wykształcenie umiejętności językowych w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, aby bezpiecznie funkcjonować w Europie. O wsparcie inicjatywy poproszono pana Prezydenta Miasta Żor, a także policję, do których zostały wystosowane pisma.

Zajęcia odbyły się w następujących terminach:

18.11.2014- 28 uczniów z SP17,

25.11.2014 -15 uczniów SP15 ,

16.12.2014 -17 uczniów z  ZS-P nr 6;

23.02.2015 – 31 uczniów Gim nr1,

24.02.2015- 28 uczniów z SP1

II edycja w nowym roku szkolnym 2015/16

6.10.2015-SP 1

10.11.2015-SP 1

4.12.2015-SP 17

Koordynatorem projektu była:

pani Dyrektor szkoły Urszula Machalica oraz Mariola Żur-Kawałek

Zaangażowane osoby przy  realizacji zajęć warsztatowych:

-Łukasz Ślosarek – nauczyciel EDB

-Mariola Żur -Kawałek – nauczyciel jęz. niemieckiego

-Hanna Oleś – nauczyciel jęz. hiszpańskiego