Tradycyjnie i innowacyjnie w Miarce, czyli realizacja projektu unijnego w latach: 2020-2022

Stuletnia tradycja szkoły zobowiązuje! Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pracowników Urzędu Miasta w Żorach otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu: ” Miarka: szkoła z tradycją-wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach”. Wartość projektu to 275 321,33 zł, wartość dofinansowania to: 247 789,20 zł. Projekt będzie realizowany od 1 grudnia 2020r do 31 maja 2022r.
Bardzo gratuluję wszystkim, którzy pomogli w pisaniu uzasadnienia projektu, koncepcji zajęć i wyposażenia. W ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą zajęcia wyrównawcze oraz eksperymentalne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także z informatyki w języku angielskim. Nabór uczniów zakończy się w trzecim tygodniu stycznia. W pierwszej kolejności rozpoczną się zajęcia wyrównawcze, a po dokonaniu zakupów wyposażenia i pomocy- zajęcia eksperymentalne. Szkoła wzbogaci się o monitory dotykowe, laptopy, telewizory , nowoczesne mikroskopy oraz chemiczne stanowiska laboratoryjne. To pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie praktyczne uczniów do egzaminów zewnętrznych, a przede wszystkim pomoże w nabyciu konkretnych umiejętności. W ramach przygotowania do zajęć odbędą się też szkolenia dla nauczycieli. Gratuluję wszystkim! Życzę sił i radości z nowego wyzwania. Wierzę, że ten projekt przyniesie nam radość i satysfakcję.

Urszula Machalica

 

Pierwsze spotkanie w związku z przystąpieniem do projektu unijnego ” Miarka: szkoła z tradycją-wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach” odbyło się 8 grudnia o godzinie 11:00 w Sali 27. W spotkaniu brali udział:

Katarzyna Bujar- kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UM w Żorach

Jakub Raczkiewicz- inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UM w Żorach jako koordynator projektu ramienia miasta

Urszula Machalica dyrektor- szkoły

Magdalena Pakieła- szkolny koordynator projektu

Bożena Kapek- księgowa

Małgorzata Kozłowska- kierownik gospodarczy

Nauczyciele:

Jolanta Widzińska

Agnieszka Komorowska

Iwona Pociask

Blanka Plata

Marzena Gancarczyk-Gola

Ewa Poznańska

Agata Michałek-Telega

Mariola Oleś

Wojciech Oleś

Magdalena Gębarowska

Tomasz Sieradzan

Na spotkaniu Pani kierownik Katarzyna Bujar przedstawiła ogólne zasady realizacji projektu w aspekcie obowiązujących przepisów prawa i procedur. Zwróciła uwagę na regulamin rekrutacji, organizację przetargu, rozliczenia finansowe, dokumentację projektową, informowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, RODO

Następnie zostało przeprowadzone szkolenie RODO w odniesieniu do danych projektowych

Następnie koordynator projektu omówił kwestie komunikacji ze szkołą i typu potrzebnych wzorów dokumentów oraz logo projektu

Dyrektor szkoły ustaliła terminy rekrutacji oraz wykonania zadań, dotyczących reklamy projektu na FB oraz specyfikacji zamówienia sprzętu

Na tym spotkanie zakończono.

Unijne środki w „Miarkowym” użyciu

 

Zbliżamy się do końca realizacji projektu unijnego „Miarka szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach”. Za nami szereg trudnych przedsięwzięć. Zrealizowaliśmy zajęcia edukacyjne o charakterze wyrównawczym z matematyki, biologii, geografii i chemii. Uczniowie mogli też wybrać zajęcia realizowane metodą eksperymentu.

Wszystko było możliwe dzięki szkoleniom Rady Pedagogicznej z zakresu metodologii badań naukowych oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej w procesie kształcenia.

Projekt pozwolił nam na doposażenie pracowni w monitory dotykowe, laptopy, mikroskopy, pełną modernizację laboratorium chemicznego. Wzbogaciliśmy księgozbiór w literaturę metodyczną.

Wyzwanie ze względu na pandemię nie było proste, ale udało się nam osiągnąć zamierzone cele. Z badań wstępnych wynika, że podniosła się efektywność i atrakcyjność kształcenia. Wszystko wskazuje na to, że wysiłek się opłaca!

Zbiorcze sprawozdanie na koniec projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miejska Żory o sposobie wykorzystania sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.