Program „Szkoła Promująca Zdrowie”

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie – podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowo żyć i tworzyć zdrowe środowisko. Zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców i członków społeczności lokalnej do podjęcia podobnych starań.

Program jest realizowany od 2012 r. W roku 2015 szkoła uzyskała Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którego oficjalne wręczenie odbędzie się w styczniu 2016r.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest propagowanie zdrowego stylu życia w społeczności szkolnej i lokalnej. W realizacji programu uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy  szkoły oraz osoby ze społeczności lokalnej.

Jak pracujemy?

W każdym roku zostaje opracowany harmonogram działań w ramach SPZ.

Wybrane do realizacji zagadnienia są atrakcyjne i ciekawe dla uczniów.

Do prac nad realizacją zadań angażowani są uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz  wszyscy chętni.

W roku szkolnym 2014/2015 nasze działania były ukierunkowane na przeciwdziałanie zjawisku stresu. Wytypowano następujące cele:

  • wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia,
  • ukierunkowanie uwagi młodzieży na pozytywne i negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną;
  • kształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia emocjonalnego.

Harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie przyznany na okres od 1 grudnia 2015 r.
do 30 listopada 2018 r.