MIARKA –  KALENDARIUM WYDARZEŃ

 

 • 5 lutego 1912 – pozwolenie na założenie niemieckiej szkoły męskiej – zalążka szkoły średniej w Żorach.
 • 16 kwietnia 1912 – otwarcie niemieckiej szkoły średniej pod nazwą Städtische Hőhere  Knabenschulle  przez burmistrza Reicha
 • 04 lipca 1922 – powrót Żor do Polski
 • Jesień 1922 –  otwarcie pierwszej polskiej koedukacyjnej klasy progimnazjum
 • 1927 – przemianowanie progimnazjum na Miejskie Gimnazjum Męskie im. Karola Miarki.
 • 1932 – zmiana nazwy szkoły na Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. Karola Miarki w Żorach.
 • 1932 – pierwsza polska matura (przystąpiło do niej 7 uczniów)  –   reforma ministra WRiOP Janusza Jędrzejewicza  – przekształcenie szkoły w czteroletnie      gimnazjum i dwuletnie liceum typu przyrodniczego
 • 1935 –  podpisanie umowy w sprawie budowy nowego budynku  szkoły
 • 1936 –  początek budowy nowego gmachu szkolnego przy ulicy Powstańców 6
 • styczeń 1937 – oddanie do użytku jednopiętrowego skrzydła budynku oraz auli
 • 1937 – funkcjonowanie szkoły pod nazwą  Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Karola Miarki w Żorach
 • 1938 – oddanie do użytku drugiego –  lewego skrzydła budynku; zakończenie prac  budowlanych przy ulicy Powstańców 6
 • 1937/1939 – szczytowy rozwój gimnazjum żorskiego w okresie międzywojennym (przed wybuchem II wojny światowej szkoła liczy 443 uczniów)
 • 1 września 1939 –  początek okupacji niemieckiej.
 • 1939 – 1944 – zorganizowanie w gmachu niemieckiej szkoły średniej o nazwie  Lehrerbildungsanstalt, kształcenie przyszłych niemieckich nauczycieli
 • 24 marca 1945 – wyzwolenie Żor spod  okupacji hitlerowskiej
 • 27 kwietnia 1945 – rozpoczęcie zajęć w polskiej szkole średniej (dzięki determinacji Zygmunta Laskowskiego) w budynku przy ulicy Szeptyckiego pod nazwą Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Karola Miarki .
 • styczeń 1946 – dokończenie remontu sali gimnastycznej przy ulicy Powstańców
 • 1947/1948 – nauczanie w budynku przy ulicy Dworcowej.
 • 1948 – funkcjonowanie szkoły pod nazwą: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Koedukacyjna Stopnia Podstawowego i Liceum im. Karola Miarki
 • 19 październik 1948 – oddanie do użytku pierwszej odbudowanej części szkoły
 • luty 1949 – oddanie do użytku drugiej dwupiętrowej części budynku
 • 1949 – pierwsza powojenna matura.
 • 1950/1951 – generalny remont budynku.
 • 1951 – oddanie jednego skrzydła budynku na parterze do dyspozycji nowo założonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • 1952 – umieszczenie w budynku przy ulicy Powstańców 6 Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki
 • 1962 – zakupienie pierwszego sprzętu audiowizualnego do szkoły.
 • 1975 – opuszczenie budynku szkoły przez Zasadniczą Szkołę Zawodową
 • 1980 – funkcjonowanie szkoły pod nazwą: Zespół Szkół w Żorach (w skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła  Zawodowa i Liceum Zawodowe o kierunku sprzedawca – magazynier)
 • 1983 – całkowita radiofonizacja szkoły
 • 1985 – powstanie klubu mikrokomputerowego w szkole
 • 1986 – pierwsza i ostatnia matura w liceum zawodowym.
 • 1991 – przeprowadzenie się do nowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1
  • odzyskanie przez liceum 6 sal lekcyjnych
  • obecnie w skład Zespołu Szkół w Żorach wchodzą : Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki i Zasadnicza Szkoła Rolnicza.
 • 1991 – pierwszy „Gimpel Czad”.
 • 1992 – rozpoczęcie wymiany międzynarodowej z Czechami
 • 1993 – umieszczenie w budynku przy ulicy Powstańców 6 tylko I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki.
 • 1997 – uroczyste obchody 75  – lecia polskiej szkoły średniej w Żorach
 • 1998 – rozpoczęcie wymiany międzynarodowej z Niemcami
 • 1999 – reforma systemu edukacji  –   powrót trzyletniego gimnazjum i otwarcie jednej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na  podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; powołanie do życia Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 • 2000 – organizacja I Miarkowego Festynu Rodzinnego.
 • 2002 – otwarcie pierwszej pracowni komputerowej ze środków unijnych
 • 2002 – 2005 – realizacja projektu: Praktyczna retoryka dla nauczycieli i uczniów w ramach programu rozwoju szkół Socrates Comenius
 • 2004 – założenie monitoringu wizyjnego w szkole
 • 2004/2005 – otwarcie pierwszego oddziału dwujęzycznego w gimnazjum z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
 • 2005 – otwarcie drugiej pracowni informatycznej ze środków unijnych
 • październik
 • 2005 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej „W hołdzie nauczycielom i uczniom Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Karola Miarki, którzy zginęli w  latach 1939 – 1945”
 • 2006/2007 – realizacja projektu językowego Żory – Myszką po mapie w ramach programu Socrates Comenius
 • 2007/2008 – otwarcie pierwszego oddziału klasy dwujęzycznej w liceum z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
 • 2007 – obchody jubileuszu 85 –lecia polskiej szkoły średniej w Żorach
 • 2008 – otwarcie trzeciej pracowni informatycznej ze środków unijnych
 • 2009 – rozpoczęcie wymiany międzynarodowej i współpracy z Francją
 • 2009 – organizacja pierwszego ogniska patriotycznego dla uczniów, pracowników i środowiska lokalnego
 • 2009 – rozpoczęcie działalności rozgłośni Radio Floryda, które później przekształciło się w Radio Żory
 • 2010 – 2012 – budowa sieci informatycznej w szkole
 • 2012 – obchody jubileuszu 90 –  lecia polskiej szkoły średniej w Żorach
 • 2013 – wprowadzenie dziennika elektronicznego
 • 2013 – 2015 – realizacja przy współpracy ze Śląską Siecią Metropolitalną projektu unijnego: Aktywna Nauka
 • 2014 – oddanie do użytku nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową
 • 2014 – organizacja wraz z Uniwersytetem Śląskim I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie: Discover Canada
 • 2014 – przystąpienie do programu „ Szkół Stowarzyszonych w Unesco”
 • 2014 – 2016 – opracowanie, wdrożenie i realizacja wraz z Towarzystwem Miłośników Miasta Żory innowacji pedagogicznej: „ Śląsk – moje miejsce”
 • 2015 – uchwałą Nr 21/II/14 Rady Miasta Żory Gimnazjum Nr 1 otrzymało imię Karola Miarki z dniem 23 lutego 2015 roku.
 • 2015 – modernizacja pracowni chemicznej i fizycznej
 • 2015 – udział nauczycieli Miarki w szkoleniu w Norwegii ( w ramach funduszu norweskiego )
 • 2016 – udział nauczycieli Miarki w szkoleniu w Islandii ( w ramach funduszu norweskiego)
 • 2016 – podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej ZSO z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w dniu 9 XI 2016 roku, a w dniu 9 XII umowy o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.
 • 2016 – modernizacja pracowni biologicznej, modernizacja gabinetu pedagoga szkolnego
 • 2015 – 2017 – opracowanie, wdrożenie i realizacja innowacji pedagogicznej: „Lekcje z Sita”
 • 2017 – w związku z reformą systemu edukacji – szkoła zaczyna nowy etap w swej 95 letniej  historii – gimnazjum podlega wygaszaniu, powstaje Technikum nr 4, które kształcić będzie młodzież w zawodzie technik gazownictwa i technik analityk. Polska Spółka Gazownictwa objęła patronatem klasę technikum dla zawodu: technik gazownictwa, a Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach – dla zawodu technik analityk.
 • 2017, 2018, 2019, 2020 – uzyskanie certyfikatu i tytułu: Szkoła Innowacji i Kreatywności
 • 2017 – obchody jubileuszu 95 – lecia szkoły, przyznanie szkole medalu: „Za zasługi dla województwa śląskiego”
 • 2018 – termomodernizacja szkoły
 • 2018 – objęcie szkoły patronatem przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • 2018 – wymiana z uczniami z Ukrainy
 • 2018 – organizacja miejskich obchodów odzyskania niepodległości, zasadzenie symbolicznego dębu: „ W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 1918 – 2018” Projekt realizowany w ramach 100 – lecia odzyskania niepodległości
 • 2018 – 2019 – realizacja projektu: Szkoła kompetencji
 • 2018 – obchody 20 – lecia wymiany polsko – niemieckiej, otrzymanie certyfikatu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
 • 2019 – adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownie przedmiotów zawodowych: projektową i warsztatową
 • 2019 – podpisanie umowy o współpracą z Politechniką Śląską
 • 2019 – podpisanie umowy o współpracy z Centralnym Laboratorium Pomiarowo – Badawczym z Jastrzębia – Zdroju
 • 2019 – I Festiwal Zawodów w Miarce
 • 2019 –  przyjęcie liceum do grona Szkół Stowarzyszonych Unesco
 • 12 marca 2020 – początek nauki zdalnej w związku z pandemią SARS COVID 19
 • 14 października 2020 – uroczyste otwarcie nowej hali sportowej
 • 2020 – 2022 – realizacja projektu unijnego: Miarka: szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach”
 • 1 stycznia 2022 – ogłoszenie roku jubileuszowego, początek obchodów stulecia szkoły
 • 2022 – otwarcie oddziału przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy w związku z wojną rosyjsko – ukraińską
 • 2022 – obchody 30 – lecia wymiany polsko – czeskiej, spotkanie na Trójstyku
 • 2022 – posadzenie „Dębu Powstań Śląskich” jako symbolu powrotu Śląska do Macierzy po III Powstaniu Śląskim