Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Miarkowych Dni Kultury.
Dziękujemy fundatorom nagród:
bibliotece szkolnej, anonimowym nauczycielom, hurtowni „Papirus” , Centrum Rehabilitacyjno-Sportowemu „Vitasport”, Księgarni „Sowa”, firmie pana Adama Myszora
firmie mpdruk- Marta Powalacz, Centrum Języka Angielskiego Right NowTekst

Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację Miarkowych Dni Kultury,a są to prawie wszystkie klasy liceum i gimnazjum.
Dziękujemy nauczycielom, a szczególnie paniom: Jadwidze Formeli, Annie Strzodzie, Izabeli Gregorskiej, Mirelli Brzozie, Monice Franczuk-Frysz, Barbarze Perenc, Marioli Żur-Kawałek, Oldze Marciniak, Renacie Rosenstrauch, Barbarze Szulik- Silka oraz panom : Adamowi Hermanowi, Łukaszowi Ślosarkowi, Dariuszowi Domanskiemu, ks Sebastianowi.

Gratulujemy zwycięzcom:
Odczytamy tylko pierwsze miejsca:
• W konkursie mitologicznym- Adam Glos IIIa
• Wiedzy o chrześcijaństwie i judaizmie-
• Teatralnym – klasa Ie
• O tytuł bezbłędnego Miarkowicza- Zuzanna Kędzierska IIcg
• O tytuł Mistrza mowy polskiej- wyróżnienie Szymon Mazurek IIe
• Na plakat- Katarzyna Jockel, klasa Id
• Fotograficznym- Aldona Stępień, klasa Ic
• Na strój starożytny-
• W konkursie muzycznym- Kamil Machalica, Karolina Goczoł ,Sylwia Marek IIe
• Plastycznym- architektura starożytności- Wojtek Kazimierczak IIb & Adrianna Hanzlik, Katarzyna Góras, Ewa Kuśka ,

Informujemy,że zdjęcia z wszystkich Dni Kultury w Miarce, autorstwa Pana Dariusza Domańskiego, możecie zobaczyć na portalu Tu Zory (galeria) oraz w NASZEJ GALERII

koordynator imprezy, Gabriela Ratajczyk-Żurkowska

563_0 563_1 563_2 563_3 563_4 563_5