25 marca w Zespole Szkół Nr 2 w Żorach odbył się turniej wiedzy na temat rynku pracy pt.”Rywalizacja daje satysfakcję”. Celem turnieju było popularyzowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz przygotowanie młodzieży do wejścia tenże rynek.
Nasza drużyna, składająca się z trzech dziewcząt z klasy IIIf: Aleksandry Weber, Justyny Nieszporek i Karoliny Samagalskiej, zajęła III miejsce.
Gratulujemy!