Informujemy, że dochód z tegorocznej loterii jubileuszowej wynosi 5247 zł. Zgodnie z regulaminem loterii pieniądze te zostaną wykorzystane na modernizację czytelni multimedialnej.
Zapraszamy wkrótce do nowych stanowisk!