Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone do szkół w dniu 28 czerwca.
Zdający, którzy zostali skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na egzamin maturalny do innej szkoły, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

Świadectwa dojrzałości będą wydawane od ok. godziny 11.00 w jednej z sal na parterze.

Od godziny 12.00 wyniki swojego egzaminu maturalnego będzie można sprawdzić także na stronie www.oke.jaworzno.pl po zalogowaniu się w zakładce /serwis dla maturzystów/. Po login należy zgłosić się osobiście w sekretariacie szkoły w dniach 24 – 27 czerwca. Jest to szczególnie praktyczne dla absolwentów, którzy poprawiali wyniki swojego egzaminu, gdyż, w przypadku, kiedy nie udało się podwyższyć wyniku, pozwala uniknąć długiego oczekiwania w kolejce po aneks do świadectwa. Aneksy wydawane są jedynie wtedy, jeśli wyniki przynajmniej z jednego przedmiotu są wyższe niż w sesji poprzedniej.

Po odbiór świadectwa absolwenci zgłaszają się osobiście w dniu ogłoszenia wyników z dowodem osobistym. W przypadku braku możliwości osobistego zgłoszenia się po świadectwo absolwent może pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru świadectwa. Pisemne upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko osoby upoważniającej i upoważnionej oraz numery ich dowodów tożsamości oraz czytelny podpis upoważniającego. W przeciwnym wypadku świadectwo nie zostanie wydane. Nie udzielamy żadnych informacji telefonicznych dotyczących wyników egzaminu maturalnego.

Świadectwa dojrzałości będzie można odbierać także przez całe wakacje w godzinach pracy sekretariatu.