W związku z wątpliwościami Rodziców spowodowanymi wprowadzeniem dziennika elektronicznego przypominamy o różnych możliwościach kontaktu z nauczycielami:

W terminach ustalonych na początku roku szkolnego tradycyjnie odbywać się będą spotkania z wychowawcą i konsultacje ze wszystkimi nauczycielami. Daty spotkań z rodzicami można znaleźć w zakładce terminarz szkoły.

Rodzice, którzy odebrali loginy do dziennika elektronicznego i zalogowali się, pomimo, iż nie mają zamiaru wykupić pełnego dostępu do programu, mogą mailowo kontaktować się z wybranym nauczycielem, wychowawcą lub pedagogiem. Nazwiska i godziny dyżurów pedagogów i psychologa szkolnego można znaleźć w zakładce „Informacje o szkole”

W zakładce „Informacje o szkole” znajduje się również harmonogram konsultacji poszczególnych nauczycieli. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z nimi w podanych terminach.

Ze względów organizacyjnych zalecamy uprzedni kontakt (telefoniczny – przez sekretariat, lub mailowy- bezpośrednio z nauczycielem), w celu potwierdzenia obecności nauczyciela w dniu konsultacji. Zdarza się, że nauczyciel pełni w danym czasie funkcję opiekuna wycieczki lub jest na zwolnieniu lekarskim.

Bez względu na termin konsultacji i inne terminarze, rodzic w każdym czasie może skontaktować się z sekretariatem szkoły, w celu ustalenia spotkania z nauczycielem.