W środę 18 marca zapraszamy na spotkania z rodzicami uczniów GIMNAZJUM i LICEUM

16.30 – sala gimnastyczna – spotkanie z p. dyrektor, prezentacja programu „Szkoła promująca zdrowie” spotkanie z policją (dla wszystkich rodziców)
Po zakończeniu prelekcji – spotkanie z wychowawcą w salach

17.00 – 19.00 – konsultacje indywidualne z nauczycielami

W godz. 18.00 – 19.00 w centrum multimedialnym czynny będzie punkt konsultacyjny dla rodziców klas III gimnazjum prowadzony przez specjalistę z Poradni Psychologiczno=Pedagogicznej w Żorach, w którym będzie można uzyskać wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego.

Z powodu choroby wychowawców NIE odbędą się spotkania z wychowawcami klas 2b gimnazjum, 3b gimnazjum, 2a liceum, 2d liceum, 3e liceum. Rodzice uczniów tych klas mogą w sekretariacie odebrać wykaz ocen swoich dzieci i z nimi udać się na konsultacje indywidualne.