plakat konkurs energooszczędne V3-r kropkaZrób ciekawe zdjęcia, przygotuj swoją prezentację i weź udział w konkursie pn. „Energooszczędne Żory”. Na autorów najlepszych prezentacji czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!Konkurs pod nazwą „Energooszczędne Żory” przeznaczony jest dla uczniów żorskich szkół ponadgimnazjalnych. Co zrobić, aby wziąć w nim udział? Należy przygotować prezentację multimedialną o objętości do 30 slajdów w programie Power Point lub Open Office Impress.

Prezentacja powinna poruszać tematykę: ochrony środowiska, oszczędzania energii i promować projekt „Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”.

Każda ze zgłoszonych prezentacji musi być przygotowana przez ucznia indywidualnie i być wykonywana z poszanowaniem praw autorskich tj. zarówno użyte zdjęcia, grafiki jak i teksty muszą być wykonane osobiście przez autora prezentacji lub w przypadku innych materiałów zostać wykorzystane zgodnie z prawem. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną prezentację.

Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ dla autorów trzech najlepszych prac przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Będą to tablety oraz zewnętrzny dysk twardy! Nagrody zostaną wręczone na konferencji podsumowującej projekt „Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty.”, która odbędzie się w drugiej połowie grudnia 2015r.

Prace konkursowe można składać do 4 grudnia w Biurze Promocji, Kultury i Sportu drogą pocztową lub osobiście. Każdy z uczestników musi złożyć wersję elektroniczną i wydruk prezentacji oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Prezentacja konkursowa powinna zawierać: tytuł, bibliografię oraz dane autora i szkoły.

UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna osoby nieletniej zawartego w formularzu zgłoszeniowym.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory www.zory.pl oraz stronie internetowej projektu www.energooszczedne.zory.pl.