Uczennice klas prawnych : Marta Żgol ( 2c) i Sabina Gliszczyńska ( 1c) zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Prawniczej. Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!