Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Kanadzie – Discover Canada to pionierska w skali kraju inicjatywa, która konsekwentnie od pięciu lat realizowana jest dzięki współpracy dwóch instytucji: Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu propagowanie kultury kanadyjskiej, rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez studiowanie literatury naukowej oraz kształtowanie postawy otwartości kulturowej.

Konkurs jak co roku składał się z trzech etapów. I etapem były zawody szkolne w których uczniowie z całej Polski odpowiadali na 110 zamkniętych i otwartych pytań testowych z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie. Do II etapu konkursu, z dokładnie 737 uczestników, zakwalifikowało się 60 osób. Drugi etap odbył się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych w Sosnowcu. Uczestnicy pisali test składający się z pytań otwartych oraz pracę pisemną. W Żorach, na III etapie konkursu powitaliśmy 16 wspaniałych finalistów. Zmagania finałowe odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury i trwały aż dwa dni, 12 i 13 kwietnia. W pierwszym dniu uczestnicy odpowiadali na zadane przez Komisje Egzaminacyjną pytania oraz przedstawiali 10 minutową prezentację multimedialną.  W skład tegorocznej Komisji Konkursowej weszli dr Ewa Urbaniak-Rybicka z Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, dr Tomasz Soroka z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Sabina Sweta Sen- Podstawska oraz mgr Rafał Madeja z Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 13 kwietnia na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury  i zostało uświetnione występami muzycznymi i teatralnymi uzdolnionych uczniów Żorskiej Miarki oraz wykładem pt. „Gods, Victims and Essential Others: Animals in Canadian Literature,” który został wygłoszony przez dr Ewę Urbaniak-Rybicką. Odczytano listy od Pana Jeremiego Wallace’a, Chargé d’affaires Ambasady Kanady w Polsce, prof. dr hab. Krzysztofa Jarosza Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ i dr. hab. Eugenii Sojki, pomysłodawcy i głównej organizator Konkursu oraz wyświetlono przemówienie dr hab. Pawła Jędrzejki, kierownika Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Uniwersytetu Śląskiego. Głos w imieniu organizatorów zabrała również Dyrektor I LO Pani mgr Urszula Machalica. Przedstawiciele Władz Miasta Żory oraz Uniwersytetu Śląskiego uroczyście wręczyli laureatom indeksy, nagrody i upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta, Ambasadę Kanadyjską w Polsce oraz Księgarnię Sowa. Wśród nagród znalazło się pięć indeksów na Filologię Angielską UŚ, wysokie nagrody pieniężne, 3000 zł za I miejsce, 2000 zł za II miejsce oraz 1000 zł za III miejsce ufundowane przez Prezydenta Miasta Żory Pana Waldemara Sochę, oraz nagrody książkowe i rzeczowe.

A z racji tego że tegoroczna V edycja była wyjątkowa, bo jubileuszowa, na scenie nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu, który tak jak konkurs łączył Polską i Kanadę, zachwycał, intrygował no i jak cudownie smakował.

Hanna Mrozek-Granieczny

(Zdjęcia Paweł Sobik i Natalia Hanusek)