Agata Welchar i Daria Wojtczak ( III F) oraz p. Agnieszka Kraińska i p. Sylwia Karwot ( UM Żory) reprezentowały szkołę i miasto na trzydniowej konferencji w Warszawie.

Konferencja była podsumowaniem tegorocznej akcji w ramach edukacji antykorupcyjnej. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele miast i szkół biorących udział w akcji z Litwy ( trzy gminy i szkoły) i Polski ( 9 szkół i miast). W konferencji wzięli udział również przedstawiciele CBA i odpowiednika tej instytucji na Litwie ? Civil Investigation Sernice.

W Żorach w ramach akcji zorganizowano m.in.: happening ? Czyste ręce?, lekcji dla gimnazjalistów , które przygotowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, konkurs na logo i wreszcie zwieńczeniem akcji była debata antykorupcyjna z udziałem władz miasta , policji, prokuratury, lekarzy.

251_1 251_2 251_0