We wtorek odbyły się w naszej szkole warsztaty dla klas dziennikarskich (I F i II F) w ramach Dialogu Międzykulturowego. Warsztaty prowadziły animatorki z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Uczniowie naszej szkoły byli szkoleni z zakresu tolerancji, uprzedzeń, stereotypów odnoszących się m.in. do przedstawicieli narodowości żydowskiej, ale również i innych narodowości, subkultur. Podczas warsztatów poruszono ważny problem Patriotyzmu i jego rozumienia w czasie walk o niepodległość, wolność i wreszcie po dzień dzisiejszy kiedy coraz częściej mamy do czynienia z nowym pojęciem „patriotyzmu kontynentalnego”, a nie odnoszącego się tylko do ojczyzny. Warsztaty były ciekawe i dały powód do przemyśleń na temat wartości.