Termin i miejsce zawodów:

Bieżnia LA, dnia 18.09.2010r. godz. 15.00 (Miarkowy Festyn Rodzinny)

Komunikat organizacyjny
(zapisy na I oficjalne szkolne zawody LA )

Zawody Lekkoatletyczne – Licealiada 2010

Organizator:

Nauczyciele Wychowania Fizycznego (R.Roś, Ł. Kuś, I. Fijałkowska, M. Chromik)

Termin i miejsce zawodów:

Bieżnia LA, dnia 18.09.2010r. godz. 15.00 (Miarkowy Festyn Rodzinny)

Termin i miejsce zgłoszeń:

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10.09.2010 (piątek) do godz. 15.00 u organizatorów

Zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko, klasa, dyscyplina. Powinno być potwierdzone podpisem osoby zgłaszającej.

Konkurencje:

Biegi – 100m, 400m, 1500m (chłopcy), 800m (dziewczęta), pchnięcie kulą, skok w dal

Nagrody:

Indywidualnie: do 3 miejsca medale i koszulki. Najlepsze wyniki zostaną wpisane w tabele oficjalnych rekordów szkoły na naszej szkolnej stronie internetowej

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.

Uwaga!

Z przyczyn organizacyjnych, osoby nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do zawodów.