Przypominamy, że zgodnie z wewnątrzszkolnymi ustaleniami dotyczącymi dni wolnych od zajęć dydaktycznych, piątek 7 stycznia jest dla wszystkich normalnym dniem pracy