XI Szkolne Dni Kultury- 14-18 lutego 2011
W tym roku odbędą się pod hasłem Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?
Chcemy zastanowić się nad najważniejszymi źródłami kultury europejskiej, a są nimi antyk grecko-rzymski i kultura judeochrześcijańska, dlatego przygotowaliśmy szereg różnych imprez poświęconych tym kulturom i światopoglądom.
Oto wstępny scenariusz naszego święta:

Dwa ważne wydarzenia odbędą się w pierwszym tygodniu po feriach:

Poniedziałek- 31 stycznia- wybrane klasy wychodzą do Miejskiego Ośrodka Kultury na wyklad o szkole monachijskiej w malarstwie polskim.

Czwartek- 3 lutego -osoby pełnoletnie będą mogły wziąć udział w akcji honorowego krwiodawstwa. Lekarze i pielęgniarki z Raciborza będą na swoich stanowiskach w sali gimnastycznej od godz. 9.00

Reszta imprez odbędzie się w dniach 14-18 lutego:

Do 11 lutego (piątek)uczniowie, którzy zgłosili się do konkursów na plakat(uczniowie klas: IIAg,IBg, IIIAg, IIIBg, IIICg, IIClo, IIBlo, IIDlo, IDlo, IFlo, IIIAlo) i do konkursu fotograficznego (IIIB g, III Cg, LC lo, IIDlo), proszeni są o oddanie swoich prac do:
• Centrum Multimedialnego
• Biblioteki
• P. Mirelli Brzozy
• P.Gabrieli Ratajczyk-Żurkowskiej

Prace muszą być podpisane i zatytułowane(na odwrocie pracy)
1. Plakaty – dowolna technika, format A3, hasło:

” Skąd przychodzimy? Antyk i Biblia źródłami kultury europejskiej”.

2.Fotografie (jedna fotografia, seria, fotoreportaż)

hasło:

” Chrześcijaństwo dzisiaj. TU i TERAZ”

Autorzy pokazują współczesnych chrześcijan , żyjących TU i TERAZ, np.
• świętujących uroczystości religijne w rodzinie, w gronie znajomych
• modlących się
• pielgrzymujących
• kolędujących
• itd.

Również do 11 lutego(piątek) klasy biorące udział w Dniach Kultury proszone są o przyniesienie ,wykonanych dowolną techniką, elementów architektury, sztuki antycznej, judaistycznej lub chrześcijańskiej do wymienionych wyżej nauczycieli lub miejsc.

Wstępny harmonogram imprez:

Przez cały tydzień będziemy sprzedawać smakołyki kuchni śródziemnomorskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej na cele charytatywne.

Przez cały tydzień będziemy prezentować Wasze prace konkursowe(plakat, fotografia)

PONIEDZIAŁEK- 14 lutego,

• IICg, IAlo, IIDlo, IIE lo, IIIAlo zaproszą wybrane przez siebie klasy do żywych muzeów , gdzie będziecie mogli zobaczyć jedyne w swoim rodzaju eksponaty .

WTOREK, 15 lutego
• warszaty z języka niemieckiego
• o godzinie 8.00 odbędzie się konkurs Bezbłędny Miarkowicz, następnie konkurs
Miarkowy Mistrz Mowy Polskiej

• w sali gimnastycznej odbędzie się pokaz mody starożytnej( uczniowie klas: IBg, IIClo, IIDlo), prezentacja starożytnych dyscyplin sportowych(IIag, IIDlo, IDlo) oraz konkurs teatralny na inscenizację mitu starożytnego lub przypowieści biblijnej(IBg, IIICg, I C lo,IDlo,IFlo)
Uczniowie, którzy zgłosili się do tych imprez, będą mogli zaprosić kolegów z klasy w charakterze widzów.

ŚRODA,16 lutego
• w sali gimnastycznej odbędą się dwugodzinne warsztaty tańca żydowskiego, prowadzone przez instruktorkę, panią Dorotę Herok z Cieszyna.

• W sali 26 odbędzie się konkurs „Historia USA w pigułce”

Odbędą się konkursy: mitologiczny, religijny

CZWARTEK, 17 lutego
wyjście do kina( dwie grupy uczniów) w ramach akademii filmowej na film Babel
1. grupa 8.30
2. grupa 11.00

PIĄTEK, 18 lutego
• odbędzie się konkurs muzyczny, zorganizowany przez P. Łukasza Ślosarka;

• wybrane klasy będą uczestniczyły w sympozjum na temat roli chrześcijaństwa w kulturze europejskiej (10.00-13.00), w sali Miejskiego Ośrodka Kultury.