MOŻNA JUŻ ODBIERAĆ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
Po odbiór świadectwa absolwenci zgłaszają się osobiście z dowodem tożsamości.
W przypadku niemożliwości osobistego zgłoszenia się po świadectwo absolwent może pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru świadectwa. Pisemne upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko osoby upoważniającej i upoważnionej oraz numery ich dowodów tożsamości oraz czytelny podpis upoważniającego. W przeciwnym wypadku świadectwo nie zostanie wydane.
Nie udzielamy żadnych informacji telefonicznych dotyczących wyników egzaminu maturalnego.
Świadectwa dojrzałości bedzie można odbierać w najbliższych dniach w godzinach pracy sekretariatu (8.00 – 14.00)