Nasze liceum jako JEDYNE z Żor pojawiło się na liście najlepszych liceów województwa śląskiego. Wyniki mówią same za siebie

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3431&Itemid=791

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych jest przygotowywany co roku przez Perspektywy i Rzeczpospolitą w celu uzyskania informacji, jak dana szkoła wypada na tle innych, czym się od nich odróżnia i wyróżnia oraz jakie są jej najmocniejsze strony.

W bieżącym roku zostały rozszerzone kryteria oceny szkół. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu – szkoły ponadgimnazjalne w Polsce są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką. Prestiż szkoły ponadgimnazjalnej wśród kadry akademickiej jest bardzo ważnym wskaźnikiem, odzwierciedlającym zarówno merytoryczne przygotowanie absolwentów, jak i wyposażenie ich przez szkołę w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania trudności – co ma, między innymi, bezpośrednie przełożenie na terminowość kończenia studiów.
Gratulujemy Dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom, życząc jeszcze większych sukcesów!