W czwartek 8 września odbędą się w naszej szkole spotkania z rodzicami. Na spotkania zapraszamy według następującego harmonogramu:

16.30 – spotkanie z rodzicami uczniów GIMNAZJUM

Rodziców uczniów klas I gimnazjum zapraszamy najpierw do sali gimnastycznej; rodziców uczniów klas II i III gimnazjum zapraszamy bezpośrednio do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą.

17.30 – spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II LICEUM

Rodziców uczniów klas I liceum zapraszamy najpierw do sali gimnastycznej; rodziców uczniów klas II liceum zapraszamy bezpośrednio do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą.

18.30 – spotkanie z rodzicami uczniów klas III LICEUM

Pierwsza część spotkania odbędzie się w sali gimnastycznej, część druga to spotkanie z wychowawcą.

Z powodu przewidywanego dużego ruchu samochodowego i związanego z tym „zakorkowania” ulic Traugutta i Powstańców prosimy o pozostawienie samochodów na innych parkingach miejskich.