W związku z z Rokiem Czesława Milosza biblioteka szkolna ogłasza następujace konkursy:
– konkurs czytelniczy Laureat Literackiej Nagrody Nobla- Czesław Miłosz (praca domowa) wrzesień 2011
– konkurs na plakat związany z życiem i twórczością Czesława Miłosza- termin do 15.10.2011
– konkurs na prezentację multimedialną na temat życia i twórczości noblisty- termin do 15.10.2011
– konkurs recytatorski poezji Czesława Miłosza- ok. 15 listopada 2011- 2 utwory poetyckie lub 1 fragment prozy.
Wszystkich zapraszamy do udziału!Szczegóły w bibliotece!