Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” skierowany jest do uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Obecnie realizowana jest III edycja projektu, która została zaplanowana na rok szkolny 2011/2012. W ramach projektu możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 15 września do 31 października 2011r.:
Regulamin, wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są:
http://www.efs.slaskie.pl/?grupa=1&art=1316498736&id_m=496