Mateusz Możdżeń, Igor Szpotakowski, Jarosław Adamczyk i Robert Winkler ,zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii Gratulujemy!!!