Paweł Duda uczeń klasy III f uzyskał tytuł laureata XVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednocześnie Paweł otrzymał indeks na kierunek politologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Gratulujemy!!!