Przypominamy kandydatom do klasy dwujęzycznej naszego gimnazjum, że warunkiem przyjęcia do tej klasy jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji, który odbędzie się w środę 23 maja o godzinie 12.00. Test nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do szeroko rozumianych umiejętności językowych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu i dedukcja językowa.
Zapraszamy!