Przypominamy kandydatom do klas dwujęzycznych naszego liceum, że warunkiem zakwalifikowania się do proponowanych w tym roku klas a i c jest przystąpienie do testu z języka angielskiego, który odbędzie się w poniedziałek 4 czerwca o godzinie 14.00.
Prosimy o przyniesienie legitymacji szkolnej oraz zapamiętanie numeru PESEL lub numeru przypisanego przez system elektronicznej rekrutacji.