Informujemy maturzystów, że wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone do szkół w dniu 29 czerwca 2012 roku do godz. 12:00.
Tego dnia proszę zgłaszać się po świadectwa w godzinach 12.00 – 15.00 do sali nr 10.
W przypadku możliwości odbioru świadectw już w godzinach porannych, na naszej stronie pojawi się stosowny komunikat.

Po odbiór świadectwa absolwenci zgłaszają się osobiście w dniu ogłoszenia wyników z dowodem osobistym. W przypadku niemożliwości osobistego zgłoszenia się po świadectwo absolwent może pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru świadectwa. Pisemne upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko osoby upoważniającej i upoważnionej oraz numery ich dowodów tożsamości oraz czytelny podpis upoważniającego. W przeciwnym wypadku świadectwo nie zostanie wydane. Nie udzielamy żadnych informacji telefonicznych dotyczących wyników egzaminu maturalnego.

Świadectwa dojrzałości można odbierać także w późniejszym terminie w godzinach 9.00 – 13.00 w sekretariacie

OKE informuje także, że 29 czerwca 2012 r. od godz. 12.00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl)
Hasła do logowania zostały przekazane maturzystom w lutym.