Zapraszamy rodziców uczniów gimnazjum i liceum na spotkania, które odbywać się będą w środę 23 stycznia wg następującego harmonogramu:

16.00 – spotkanie Rady Rodziców

16.30 – spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum w sali gimnastycznej, po spotkaniu ogólnym – spotkanie z wychowawcami w salach

17.30 – spotkanie z rodzicami uczniów liceum w sali gimnastycznej, po spotkaniu ogólnym – spotkanie z wychowawcami w salach

17.00 – 19.30 – możliwość konsulatacji indywidualnych z nauczycielami (poza czasem ich spotkań w klasach)

17.00 – 19.30 – centrum multimedialne- możliwość konsultacji indywidualnych rodziców uczniów klas III gimnazjum z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żorach