Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży w czasie ferii szkolnych, na terenie województwa śląskiego w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2013” została uruchomiona interwencyjna linia telefoniczna. Linia obsługiwana jest od 14 stycznia do 25 lutego 2013 r. W godzinach od 7.30 do 15.30 interwencje przyjmowane są przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach, natomiast w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy przez dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W przypadku pojawienia się uchybień i nieprawidłowości, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu uczestników wypoczynku interwencję w tej sprawie należy zgłosić pod numerem (32) 200 21 71.