… poprawiający wyniki egzaminu maturalnego lub przystępujący w maju 2013r. do egzaminów z dodatkowych przedmiotów!
Na stronie OKE w Jaworznie do 4 marca 2013 r., do godziny 8.00 możliwa jest weryfikacja zgłoszeń do egzaminu maturalnego przez zdających. W tym celu dla każdego zdającego został wygenerowany indywidualny kod, który należy odebrać osobiście w sekretariacie. Zachęcamy do zalogowania się się na stronie www.oke.jaworzno.pl w zakładce serwis dla maturzystów i sprawdzenia swoich danych.