Monika Zapłotna została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Gratulujemy.