Bierzemy udział w ogolnoświatowym programie pomocy dla najbiedniejszych organizowanym przez fundację ONESIGHT

Między nami po ulicy,
pojedynczo i grupkami,
snuja się okularnicy ze skryptami.
I z książkami,
z notatkami,
z papierami, kompleksami…
(A.osiecka Okularnicy)
… i podążając za modą oraz pogarszającym się wzrokiem okularnicy kupują coraz to nowsze modele a stare chowają po szafach.
PRZYNOŚCIE DO SZKOŁY zbędne okulary, które nastepnie przekazane będą potrzebujacym.

OKULARY PRZYNOSIMY DO GABINETU NUMER 14!
PRZYNOŚ OKULARY
ZBIERAJ OKULARY
A BĘDZIE Z CIEBIE MIARKOWICZ WSPANIAŁY!