26 września świętowaliśmy w kinie „Scena na Starówce”
Festiwal Językowy.

W ramach międzyszkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków wystąpiło 140 uczniów z 7 szkół, a kibicowało 11 klas z naszej szkoły.
Uczniowie mogli pokazać swoje zdolności artystyczne i językowe w krótkich inscenizacjach teatralnych oraz piosenkach obcojęzycznych, ponadto mogliśmy podziwiać modę europejską, wspaniały chór Voce Segreto oraz taniec Flamenco.
Organizatorem imprezy edukacyjno -kulturalnej byli ZSO, MOK oraz doradca metodyczny Mariola Żur-Kawałek

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim opiekunom, którzy przygotowali uczniów do występów. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów naszej imprezy.

944_0 944_1 944_2