Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach
ogłasza przetarg ustny, nieograniczony (licytację)
na oddanie w najem sklepiku szkolnego.

Wszystkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce /pobierz zadania/ konkursy/ w pięciu plikach:
– ogłoszenie przetargu
– karta lokalu użytkowego
– ogólne warunki umowy
– regulamin przetargu
– oświadczenia oferenta