4 października nasza szkoła wzięła udział w grze miejskiej „PRO VOLONTARIUS” organizowanej przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Grupę gimnazjalną reprezentowały: Estera Kuwik, Natalia Marcisz, Karolina Wolniaczyk z klasy IIa, a opiekę nad uczennicami sprawowała p. Melania Król. Przedstawicielkami liceum były: Marta Wowra, Izabela Marcisz, Justyna Piasecka z klasy IIe , a nad grupą czuwała p. Renata Gibas. Gra miejska sprawdzała wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat wolontariatu, dawała okazję do poznania rozmaitych organizacji pozarządowych, osób w nich pracujących, a zakończyła się sprawdzianem pisemnym, poruszającym szerokie zagadnienie działalności wolontariackiej. Wyniki gry i ogłoszenie zwycięzców miało miejsce 5 grudnia podczas V uroczystej Gali Wolontariatu w żorskim MOK-u. Z radością informujemy, że nasza szkoła reprezentowana przez grupę licealną zdobyła drugie miejsce. Gratulujemy bardzo serdecznie!