W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty nabór do klas pierwszych gimnazjów będzie odbywał się w oparciu o nowe przepisy. Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w obwodzie szkoły dokonują zapisu w formie ”Zgłoszenia do obwodowego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Żorach” w terminie 01.03-31.03.2014r.

Jedynie w przypadku wolnych miejsc w danej placówce odbywa się rekrutacja uzupełniająca dla uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.
Należy wtedy złożyć stosowny „Wniosek…” w terminie
15.04. – 22.05.2014r.

Rekrutacja do klas dwujęzycznych – 15.04. – 22.05.2014r.

Formularze zgłoszenia i wniosku można pobrać:
1) wpisując do przeglądarki internetowej link www.1lo.zory.pl./ rekrutacja

2) ze strony www.bip.zory.pl:
→ komórki organizacyjne urzędu,
→ wydział edukacji → informacje dodatkowe → nabór

3) ze stron internetowych placówek
adresy internetowe poszczególnych placówek znaleźć można na stronie www.bip.zory.pl w zakładce jednostki organizacyjne w artykułach Edukacja,

4) w sekretariatach placówek