28 maja 2014 r o godzinie 12:00 odbędzie się test kompetencji do klasy dwujęzycznej gimnazjum. Test trwa 90 minut i bada następujące kompetencje: pamięć; rozumienie tekstu oraz relacji składniowych; rozumowanie logiczne i selekcję informacji; rozumienie przez analogię i dedukcję językową Przypominamy o tym, że kandydaci muszą okazać legitymację; do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić telefonów komórkowych. Zbiórka o godz.11:50.Sedecznie zapraszamy