W październiku dwie grupy uczniów naszej szkoły realizowały projekt „Stolice Europy w zasięgu ręki”. Celem projektu oprócz zwiedzania było poznanie kultury i zwyczajów mieszkańców stolic europejskich, a także kontakt z językiem angielskim i francuskim w sytuacjach codziennych.