„Wie viele Sprachen du sprichst, sooftmal bist du Mensch”
„Iloma językami mówisz, tyle razy jesteś człowiekiem”

Johann Wolfgang von Goethe

Korzystając z dziesięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu klas dwujęzycznych w gimnazjum i liceum pragniemy od przyszłego roku szkolnego otworzyć pierwszą klasę gimnazjalną z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania.

Nowa oferta skierowana jest do osób szczególnie zainteresowanych nauką języka niemieckiego w zwiększonym zakresie, a także kulturą i realiami krajów niemieckojęzycznych. To wyzwanie dla jednostek ambitnych i odważnych, otwartych i komunikatywnych, ciekawych świata, ale też posiadających konkretne cele.

Oferujemy:
• naukę języka niemieckiego w wymiarze co najmniej 5 godzin tygodniowo,
• możliwość wykorzystania języka niemieckiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy,
• udział w wymianie uczniowskiej finansowanej w dużej części ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
• możliwość udziału w programie indywidualnej wymiany ucznia,
• realizację projektów w języku niemieckim przy wsparciu merytorycznym i finansowym instytucji partnerskich,
• współpracę z Instytutem Goethego w Krakowie w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej i organizacji egzaminów potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem,
• rzetelne przygotowanie do dalszego kształcenia językowego i ogólnego.

Rozwój dwujęzyczności jest jednym z kluczowych zadań edukacji europejskiej.
Nauczanie dwujęzyczne nie oznacza uczenia się dwóch języków obcych (to jest już standardem w gimnazjum). Dwujęzyczność oznacza nauczanie wybranych przedmiotów w języku obcym, w tym wypadku niemieckim. W naszej szkole uczniowie będą poznawali w języku niemieckim geografię (z wyjątkiem geografii, dotyczącej Polski) oraz edukację dla bezpieczeństwa. Nauczyciel wprowadza słownictwo specjalistyczne stopniowo, łącząc nauczanie w języku polskim z nauczaniem w języku niemieckim.
Praktyka pokazuje że, uczniowie klas dwujęzycznych należą do najbardziej ambitnych i pracowitych. Z tych klas wywodzi się większość laureatów konkursów przedmiotowych! Atutem klas dwujęzycznych są indywidualne efekty kształcenia, które pozwalają na śmiały wybór dalszej kariery edukacyjnej.

Uczniem klasy dwujęzycznej może zostać każdy, kto spełni określone warunki bez względu na miejsce zamieszkania. Przy rekrutacji bierzemy pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w szóstej klasie oraz wyniki testu kompetencji językowych. Test nie bada znajomości języka niemieckiego, a jedynie predyspozycje do uczenia się języków obcych w ogóle. Można przystąpić do tego sprawdzianu, nie znając zupełnie języka niemieckiego.
Test kompetencji językowych odbędzie się 27 maja 2015r. o godz. 12.00