Serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów klas II i III gimnazjum we wtorek o godz. 16:00. Państwa dzieci realizują program profilaktyki zintegrowanej –trenerzy zapraszają również rodziców, aby m.in. zaprezentować im wyniki badań nad młodzieżą oraz udzielić wskazówek jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach. Szczególny akcent położony jest na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. Spotkanie potrwa 1 godz. Zapraszamy!