Przypominamy, że piątek 05.06.15 jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych, lecz dla uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu, w godzinach 9.00 – 14.00 zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.