Po świadectwo dojrzałości absolwent powinien zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości w dniu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. (30 czerwca)
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa można pisemnie upoważnić do tego dowolną osobę. Upoważnienie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz numery dowodów upoważniającego i upoważnionego.
Świadectwa będą wydawane dziś w sali 5.
Świadectwa można odbierać także w późniejszym terminie w godzinach pracy sekretariatu.
Świadectwa dostarczane są do szkoły pocztą kurierską i zazwyczaj są do odbioru od ok. godziny 10.00.
Na stronie OKE wyniki będą ogłoszone (zgodnie z najnowszym komunikatem) od godziny 9.00