W czwartek 26 listopada, odbyła się w naszej szkole akcja „Rakowi Stop!”. Jej celem było uświadomienie społeczności miarkowej, jak ważny jest dla naszego organizmu zdrowy styl życia, tzn. aktywność fizyczna, właściwe odżywianie, nie uleganie nałogom.

W celu poszerzenia świadomości naszych uczniów zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze, lekcje profilaktyki z panią pielęgniarką oraz prelekcje prowadzone przez uczennice klasy 3c LO. W wybranych klasach liceum i gimnazjum uczniowie wypełniali ankietę na temat świadomości chorób nowotworowych.

Do aktywności fizycznej zachęcaliśmy przez zajęcia ZUMBY na sali gimnastycznej, prowadzone przez panią Szymańską i ćwiczenia śródlekcyjne w klasach prowadzone przez uczennice 3ag. W celu propagowania ruchu, uczniowie, którzy przyjechali do szkoły rowerami oraz aktywnie uczestniczący w zajęciach zumby, byli zwolnieni z odpowiedzi ustnych.

Tego dnia zwracaliśmy też uwagę na zdrowe odżywianie – uczennice z klasy 2cg serwowały zdrowe przekąski, częstowały młodzież jabłkami i marchewką, a na zakończenie dnia odbyły się warsztaty sushi prowadzone przez panią Jaróżek.

Organizatorzy: Magdalena Gębarowska, Mariola Oleś oraz klasy 2cg, 3ag i 3c LO.