DyplomUczniowie klasy prawnej wzięli udział u ogólnopolskim projekcie ” Szkoła Dialogu” organizowanym już ósmy raz przez Forum Dialogu . Projekt odbywa się pod  honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Prawnicy” realizowali projekt przez 3 miesiące, objął on mieszkańców naszego miasta . W trakcie jego realizacji młodzież odkrywała okruchy pamięci o historii Żydów w Żorach, ale nie tylko, poznawali tez kulturę i tradycje tego narodu i jego wkładu w rozwój społeczny , kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

Miarka jest jedną z kilkudziesięciu szkół w Polsce, która otrzymała ten tytuł na przestrzeni lat istnienia Fundacji Forum Dialogu. Niesamowite był fakt , że tytuł Szkoły Dialogu otrzymaliśmy z rąk Prezesa Forum Dialogu p. Andrzeja Folwarcznego i znanych działaczy na rzecz demokracji w naszym kraju p. Henryka Wujca i p. Bogdana Borusewicza.

Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły !