marieYes! Yes! Yes!

W dniach 1 – 3. kwietnia 2016r  odbyły się w Poznaniu eliminacje (pisemne i ustne) finału 39. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.  Na posiedzeniu w dniu 2.04. Komitet Główny wraz z Komisją Egzaminacyjną wyłonił 20 laureatów 39. OJN spośród 83 uczestników z całej Polski. Zakończenie Finału 39. OJN odbyło się w niedzielę, 3.04. br. o godz. 10.00 w Małej Auli  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na liście laureatów znalazła się nasza uczennica – Marie Hegemann, która zajęła 7 miejsce w Polsce. Serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu oraz  dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły. Marie pomyślnie przeszła test pisemny oraz część ustną. Na tym etapie nie wystarczy płynnie mówić w języku niemieckim, należy przygotować trzy pozycje z literatury do 1945 roku, cztery pozycje z literatury po 1945 roku oraz posiadać wiadomości z zakresu kulturoznawstwa, historii (od 1933 roku), geografii, polityki i zjawisk kulturowych, a także informacje o bieżącym życiu społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego.

Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród i dyplomów odbyło się z udziałem wielu Gości Honorowych, a byli nimi: Ursula Elbers, konsul Niemiec we Wrocławiu, Christoph Mohr, przedstawiciel Instytutu Goethego w Warszawie, Andrzej Kareński-Tschurl, konsul honorowy Niemiec w Poznaniu, Maximilian Weiss, przedstawiciel DAAD w Bonn, Agnieszka Schmid, przedstawicielka Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Hanna Rajcic-Mergler, Wojewódzki Kurator Oświaty w Poznaniu, Michał Tomiczek, sekretarz d/s kultury w konsulacie Niemiec we Wrocławiu, Jean-Pierre Schneuwly, członek honorowy Komitetu Głównego, Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Prodziekan Wydziału Neofilologii UAM, Prof. dr hab. Jerzy Kałążny, przedstawiciel Dyrekcji IFG UAM, Prof. dr hab. Hubert Orłowski, Rektor WSJO w Poznaniu, Prof. dr hab. Edyta Połczyńska, przewodnicząca KG OJN, Cezary Pieczyński, kanclerz WSJO, Prof. dr hab. Maria Wojtczak, członek Komitetu Głównego OJN, dr Piotr Zborowski, przedstawiciel kierownika Katedry Skandynawistyki UAM, były Laureat Olimpiady.